Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) beschrijven de regels en richtlijnen voor het gebruik van onze website en diensten. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

1. Definities

  • Website: De website waarop de vergelijkingsdienst voor zakelijke leningen wordt aangeboden.
  • Gebruiker: Iedereen die de website bezoekt en gebruikt.
  • Dienst: De vergelijkingsdienst voor zakelijke leningen die door de website wordt aangeboden.
  • Partner: Derde partijen die zakelijke leningen aanbieden en waarmee wij een affiliate samenwerking hebben.

2. Gebruik van de Website

2.1. Toegang: Wij bieden u toegang tot onze website en diensten onder voorbehoud van uw akkoord met deze Voorwaarden.

2.2. Geschiktheid: U dient minimaal 18 jaar oud te zijn om gebruik te maken van onze diensten.

2.3. Juistheid van Informatie: U garandeert dat alle informatie die u verstrekt juist, volledig en up-to-date is.

2.4. Gebruiksbeperkingen: U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, niet in strijd met deze Voorwaarden en niet om de rechten van derden te schenden.

3. Onze Dienst

3.1. Vergelijkingsdienst: Wij bieden een vergelijkingsdienst aan voor zakelijke leningen op basis van de informatie die u verstrekt.

3.2. Geen Advies: Wij verstrekken geen financieel advies. De verstrekte informatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wij raden u aan onafhankelijk advies in te winnen voordat u financiële beslissingen neemt.

3.3. Geen Garantie: Wij garanderen niet dat de informatie op onze website altijd correct, volledig of up-to-date is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie die door onze partners wordt verstrekt.

4. Affiliate Links en Partners

4.1. Affiliate Links: Onze website bevat links naar websites van partners waarmee wij een affiliate samenwerking hebben. Wanneer u op deze links klikt en een lening afsluit, ontvangen wij mogelijk een commissie.

4.2. Geen Verantwoordelijkheid voor Partners: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of voorwaarden van websites van partners. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te raadplegen voordat u gebruik maakt van hun diensten.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Eigendom: Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van ons of onze licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

5.2. Gebruik: U mag de inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud niet reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar maken, overdragen of afgeleide werken ervan maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1. Geen Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de website of diensten.

6.2. Geen Garantie: De website en diensten worden aangeboden “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Wij geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website of diensten.

7. Wijzigingen en Beëindiging

7.1. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen door middel van een kennisgeving op onze website. Uw voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen impliceert uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

7.2. Beëindiging: Wij kunnen uw toegang tot de website en diensten op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving indien u deze Voorwaarden schendt of indien wij besluiten de diensten te beëindigen.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Toepasselijk Recht: Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [uw land].

8.2. Geschillen: Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [uw jurisdictie].

9. Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

  • E-mail: info@flexibelbedrijfskrediet.nl
  • Adres: Sint Gerardusstraat 25, 1131 GZ Volendam
  • Telefoon: 0640801736

Datum van Ingang: 15/07/2024

Scroll naar boven